Nisim a ngaituo ding Laisiengtho taangtel

2 KORINTHTE 2:14

Hinanleh Pasian kungah lungdamthu tungta hen. Aman Khrist ah ahing guolzousah zinga, eite jaalin mun chinteng a ama theina namtui azaamsah suohta hi.

2 KORINTHTE 2:14

 

#rvazoservice #rvapastoralcare