Nisim a ngaituo ding Laisiengtho taangtel

JEREMIAH 31:25-26

"Mibasamte ka halsah dinga, mi lungkhamte zong ka taisahta dinga. Khuchin kahing thou a, ka dahkimkota, manghoi tah anahin hi".

 

JEREMIAH 31:25-26

 

#rvazoservice #rvapastoralcare #QuoteCards #dailyreflection