Tuni Pasian kammal

MATTHEW 2:6

“Judah gam sunga nang Bethlehem aw, ka mipi Israelte ding in na sung akipat in, vaihawmpa khat hingpieng ding ahi jieh in, Judah vaihawmte lah ah nang na neutuom vawtsih hi.”

MATTHEW 2:6

#RVAZoService #RVAPastoralCare #Verseoftheday