Thayong  in katholik akhuo ua um kalsie  kum 60 phana Diamond Jubilee pawi mang

Diamond Jubilee of Holy Cross Catholic Church, Thayong

Thayong  in katholik akhuo ua um kalsie  kum 60 phana Diamond Jubilee pawi mang

 

Apeisa ni 26 September in Thayong mipite’n katholik sakhuo hing pieng doh kum 60 chinna pawi thupitah in mang uhi. Vaiguon sung ah latna siengtho Pu Dominic Lumon DD, Achbishop of Imphal in nei ah, Latna siengtho joh in, Diamond Jubilee suon jong Tote, nganu siengtho te leh mipi tampi mai a Pu Bishop in honna  nei hi.

 

Tam vaiguon ah tote  leh nganu siengthote mun tuomtuom pansan hing kalsuon ua tualeh  mipi 1000 vang tam vaiguon ah  tel hi. Thayong khuo pen Kom zat leh nam tenna khuo leh St Mary Immaculate Parish etna nei ah um hi.

 

Thayong khuo  Biehna tuom-tuom um ah, tuana Katholik inn 82 pha ah, missing (Population, 323 pha in, akhuo  mising biehna dang toh kigom in 600 pha uhi. Thayong mite’n katholik pen 1962 kum  in na jui ua. Katholik suona uh pen  Mr  Koratin  in panmun natah in nalah tualeh Rengtongkhup lamkai natoh inn 9 gom in, katholik na suo in tuami apan katholik sakhuo Thayong khuo ah hing pieng  hi.  Tualeh jong Kom zat leh nam  Manipur sunga tengteng  khuo lah Thayong khuote katholik na jui masa pen uh jong hi.

 

 Katholik tote lah ah Thayong na ziin masa phamsa Topa Bianchi hia, aman tuahunlai in nasatah in panmun jong nalah hi. Aha, naman te’n genna ah, “ Topa Bianchi khuo ang ziin pen katholik suonna pat lai  ua  ding nasatah in kinepna leh hanthawn ein apie mama  na hi’’ chin gen uhi.  

Tutan in Thayong khuote’n katholik siem 1 leh nganu siength 2 nei uhi.

 

 

Add new comment

7 + 8 =