Na lah ua thupipen khu, na nasem ua a umzawh ding ahi.

Verse of the Day

Na lah ua thupipen khu, na nasem ua a umzawh ding ahi.
MATHIU 23:11
 

Add new comment

3 + 2 =