May 06/2022 nia ngaituo ding Thuhoi Thupha John 6:52-59.

May 06/2022 nia ngaituo ding Thuhoi Thupha John 6:52-59.

 

52Tuaziehin Judate akiniel ua, “Bangchidan a tam Mipa’n atahsa neh dinga pe thei ding ahiei,” achi uhi. 

53Tuachi’n Jesu’n akung uah, “Chitahtah in ka hing hil ahi, Mihing Tapa tahsa na neh ua, tualeh asisan na dawn lou u’leh nouma ah hinna na nei sih uhi. 

54Koipou ka tahsa ne a, tualeh ka sisan dawn in kumtawn hinna aneita; tualeh ken ama khu ni tawpni chiengin ka kaithou ding hi. 

55Aziehpen ka tahsa khu neh ding ann ahi a, ahi tahpi a; tualeh ka sisan zong dawn ding tahpi ahi hi. 

56Koizong ka tahsa ne a, Ka sisan dawn khu Keima ah a um zing a, tualeh kei ama ah ka um zing hi. 

57Pa hingin kei ahing sawl bangin Pa zieha ka hin bangin, tuaziehin koi zong kei hing ne pouma keima zal in ahing ding hi. 

58Tami vanna kipat a hing kumsuh tanghou hing khu ahi; na pu na pate un manna ane ua, ashi bang uh ahisih, koizong tami tanghou ne pouma khu kumtawn in ahing ding,” achi hi. 

59Tam thute khu Jesu’n Kapernaum kikhopna inn a athuhil lai a agen ahi.

Add new comment

9 + 1 =