May 04 2022 nia ngaituo ding Thupha…

35Jesu’n akung uah, “Kei hinna tanghou khu ka hi, koipou ka kunga hing pei agilkiel ngai sih dinga, tualeh koipou kei hing gingta khu adangta ngai sih ding hi. 

36Hinanleh ka hing hil ahi, Nouten kei hing muta napi in zong na hing gingta sih uhi. 

37Ka pa’n kei ahing pieh zousie ka kungah ahing pei ding, tualeh ka kunga hing pei pouma ka notdoh vawt sih ding. 

38Aziehpen Keima deilam bawl dinga van apata hing peisuh ka hi sih a, ahing sawlpa deilam bawl dinga hing peisuh ka hi zaw hi. 

39Tualeh Pa kei hing sawlpa deilam khu tami ahi. Aman ahing pieh zousie khatbeh mansuo lou a, hinanleh ni tawp ni chienga kaithou zaw ding in. 

40Tualeh tam khu ahing sawlpa deilam ahi, koipou Tapa mu a gingta in kumtawn hinna anei a, tualeh ken ni tawpni chienga ama ka kaithaw khu ahi.”

Add new comment

3 + 3 =