Gabriel Gangte ahileh Class VI a sim LASAH SIAM

Gabriel Gangte ahileh Class VI a sim ahia, Don Bosco School ah akai hi. Naupang neu khat ahivangin, lasah asiem mama a, hoitah in kichilleh lasam minthang khat suoh thei ding ahi. Anu leh apa’n zong atawsawnthawn ua, tu’n ama khom leh amatangin la asa theita a, patat huoi mama. Katholik naupang lah ah tambanga lasa thanuom leh guitar tumthei naupang akikhat mama hi.

Add new comment

7 + 0 =