Tu COVID-19 pul lan sungin biehinn josie akikhata a, biehinn ihon kai thei tasih uhi.

Tu COVID-19 pul lan sungin biehinn josie akikhata a, biehinn ihon kai thei tasih uhi. Tuajieh in i innkuon chiet u'ah thungen vai, Laisiengtho simna leh thuhilna tomkhat mang lei Innkuon Pawlpi (Domestic Church) isuoh ding uhi. Hichi'n biehinn ihon kai thei chiengun pawlpi ahing khangto zaw mama ding hi.

Add new comment

11 + 4 =